Archive for November, 2013

ƯU TIÊN CỦA DÂN CHỦ HÓA LÀ PHẢI TẠO MÔI TRƯỜNG CHO TOÀN DÂN THỰC HÀNH   Với đề tài “Hãy Chuyển Sang Dân Chủ Đa Nguyên Để Cứu Nền Đạo Đức Việt Nam”. Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ngày 25/10/2013. Nhận định rằng: “Đảng […]
IRAN TỎ DẤU HÒA DỊU VỚI HOA KỲ NHẬT SẴN SÀNG ĐỐI PHÓ VỚI TRUNG CỘNG   Các tấm bích chương khổng lồ chống Mỹ, về việc Iran nghi ngại thực tâm của Mỹ trong cuộc đàm phán Hạt Nhân với Iran. Bất ngờ ngày 27/10/13, đã được gỡ bỏ khỏi các biển quảng cáo. Theo […]