Archive for December, 2013

Chúng tôi nhận được tin buồn Nhạc sĩ, ca sĩ, MC Việt Dzũng (GUISE GIOANKIM NGUYỄN NGỌC HÙNG DŨNG) đã từ trần ngày 20 tháng 12 năm 2013 tại Orange County, California. TNCV cùng thân hửu thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn anh sớm về nơi an bình. Thành Kính […]
Hội chụp hình lưu niệm tại chùa Giác Hoa, Saigon Tại Sài Gòn Ngày 10 tháng 12, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam tổ chức buổi họp mặt thân mật tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn theo Thư mời mà chúng tôi đã đăng báo. Việc thành lập Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam và […]