Archive for February, 2015

Thêm một blogger tại Việt Nam được ra khỏi trại giam hôm nay để chuyển sang giai đoạn tại ngoại điều tra. Vị giáo sư Việt kiều Nhật này được trả về nhà lúc 10h sáng ngày 11/2, theo nguồn tin từ giới hoạt động nhân quyền trong nước. Chủ nhân trang blog Người Lót […]
www.ducme.tv -Cà Phê Tối- Niềm tự hào của người lính Quân lực VNCH, ngày 07.07.2015