Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Hòa thượng Thích Trí Lãng lên tiếng ủng hộ cuộc Tuyệt thực của Hòa Thượng Thích Huyền Việt

July 26th, 2013 | Thanh Niên CỜ VÀNG

 

PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất BP 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) Tel.: Paris (1) 45 98 30 85<br> Fax : Paris (1) 45 98 32 61 E-mail : pttpgqt@gmail.comPHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
E-mail : pttpgqt@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 26.7.2013

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Hòa thượng Thích Trí Lãng lên tiếng ủng hộ cuộc Tuyệt thực của Hòa Thượng Thích Huyền Việt 

2013-07-26 | | PTTPGQT

PARIS, ngày 26.7.2013 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã loan báo hôm qua, 24.7, về cuộc tuyệt thực 3 ngày của Hòa thượng Thích Huyền Việt tại thành phố Houston, Texas, kể từ ngày 25 đến 27.7 trong thời gian ông Chủ tịch CHXHCNVN đến công du Hoa Kỳ.

Hòa thượng Thích Huyền Việt muốn lưu ý Chính phủ Hoa Kỳ, nhân dân Hoa kỳ và nhân dân trên thế giới về tình trạng đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.

Mục tiêu của cuộc tuyệt thực là cầu nguyện cho :

– Sức khỏe của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang tuyệt thực suốt tháng qua tại Trại số 6 ở nhà tù Thanh Chương tỉnh Nghệ An, và hậu thuẫn cho cuộc tranh đấu bất bạo động cho công lý của Điếu Cày ;

– Tâm nguyện Dân chủ hóa Việt Nam của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, qua bức Thư ngài gửi cho Tổng thống Obama, sớm hoàn thành ; và

– Cộng đồng các tôn giáo tại Việt Nam sớm được tự do sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sớm được phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý.

8 giờ sáng thứ năm 25.7, Hòa thượng Thích Huyền Việt khai kinh trước khi tuyệt thực tại thành phố Houston – Photo Phúc Như
8 giờ sáng thứ năm 25.7, Hòa thượng Thích Huyền Việt khai kinh trước khi tuyệt thực tại thành phố Houston – Photo Phúc Như

Các đạo hữu Phật tử ở thành phố Houston vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế những tấm ảnh mới nhất của cuộc tuyệt thực. Đúng như thông báo, vào lúc 8 giờ sáng thứ năm 25.7, Hòa thượng Thích Huyền Việt bắt đầu khai kinh cầu nguyện dưới lều che với sức nóng gần 40 độ C., trước bức tượng của Đức Thế Tôn.

Vào lúc 10 giờ sáng, Hòa mở cuộc Họp báo tại địa phương để tuyên bố lý do tuyệt thực. Sau đó, Hòa thượng trở lại lều ngồi tuyệt thực trong ba ngày, mà Hòa thượng phát nguyện tịnh khẩu, tịnh tâm để vận dụng năng lượng từ bi cầu nguyện từ đây cho đến hết ngày thứ bảy 27.7.

10 giờ sáng thứ năm 25.7, Hòa thượng Thích Huyền Việt tuyên bố lý do tuyệt thực và trả lời báo chí, truyền thông - Photo Phúc Như
10 giờ sáng thứ năm 25.7, Hòa thượng Thích Huyền Việt tuyên bố lý do tuyệt thực và trả lời báo chí, truyền thông – Photo Phúc Như
Báo chí, truyền thông ở tp Houston đến tham dự cuộc Họp báo của HT Thích Huyền Việt tại Đài Tưởng niệm Việt – Mỹ - Photo Phúc Như
Báo chí, truyền thông ở tp Houston đến tham dự cuộc Họp báo của HT Thích Huyền Việt tại Đài Tưởng niệm Việt – Mỹ – Photo Phúc Như

Ngày hôm qua, 25.7, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nhận được Bản Lên Tiếng của Ban Hướng dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng về việc Hòa Thượng Thích Huyền Việt tuyệt thực trong thời gian ông Trương Tấn Sang tới Hoa Thịnh Đốn, với hai chữ ký đại diện của Huynh trưởng Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm và Huynh trưởng Liên đoàn trưởng Tâm Bửu Mai Xuân Châu.

Sáng nay, 26.7, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế lại nhận thêm bức Tâm Thư của Hòa thượng Thích Trí Lãng về bức Thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng thống Obama, và cuộc tuyệt thực ba ngày của Hòa thượng Thích Huyền Việt.

Chúng tôi xin đăng nguyên văn hai tài liệu nói trên dưới đây :

– 1. Bản Lên Tiếng của Ban Hướng Dẫn Trung Ương và Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ về việc Hòa Thượng Thích Huyền Việt tuyệt thực trong thời gian ông Trương Tấn Sang tới Hoa Thịnh Đốn ;

– 2. Tâm Thư của Hòa thượng Thích Trí Lãng V/v : Tâm thư của Đức Đệ Ngũ Tăng hống gởi Tổng Thống Obama, và Hòa Thượng Thích Huyền Việt tuyệt thực 3 ngày tại Houston.

 

Comments are closed.