Hình ảnh
Đông đảo Đồng Hương , Phật Tử, Nhân Sỉ, Dân Cử , Truyền Thông và các Hội Đoàn, Đoàn thể cũng như  Hai Ban Đại Diện Cộng Đồng tham dự: Lễ Tưỡng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. Lễ Cầu Nguyện Cho Quốc Thái Dân An. Ra mắt Tăng Đoàn Giáo Hội […]
Đêm Thấp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam Trước Hiểm Hoạ Xâm Lăng Của Trung Cộng Candle Light Vigil to Condemn Communist China’s Aggressions in Vietnam
Trên ngàn người đến tham dự buổi meeting và biễu tình trước Tòa Thị Chính của TP Irvine khi TP có dự định kết nghĩa bạn bè với TP Nha Trang
Post by Thanh Niên CỜ VÀNG.   Lên tiếng chống dự định kết nghĩa giữa thành phố Irvine và Nha Trang ngày 8 tháng 4, 2014 tại Irvine City Hall.     Link to video of Irvine Councils meeting on Friendship with Nhatrang. http://www.irvinequickrecords.com/SIREICTV/mtgviewer.aspx?meetid=4614  
Mạc dù là đêm thứ tư với sự thông báo cấp bách, Đêm Lên Tiếng cũng qui tụ được khoảng 200 đồng hương và các vị Dân Cử từ liển bang, tiểu bang, quận, địa hạt, và các cơ quan truyền thông báo chí. Đặc biệt có sự đóng góp của ca sĩ Thế Sơn […]
Biểu tình Tập Cận Bình trước Sunnylands Resort ở thành phố Rancho Mirage ở Palm Spring ngày 7 tháng 6 năm 2013.