CĐVNNC kính mời đồng hương tham dự đêm tưởng niệm quốc hận 30/4/2017

April 24th, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Cộng đồng Viet Nam Nam California kính mời đồng hương tham dự đêm tưởng niệm quốc hận 30/4/2017

Kính mời đồng hương tham dự đêm tưởng niệm quốc hận 30/4/2017

Kính mời đồng hương tham dự đêm tưởng niệm quốc hận 30/4/2017

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.