Anh Chị Em Ơi, chúng ta cùng xuống đường ...
   Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh: DẬY MÀ ĐI   
   Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh: XUỐNG ĐƯỜNG   
   Phải Lên Tiếng   
   Trần Bình Trọng   
   Hội Nghị Diên Hồng   

WORLD CUP 2010

Schedule: [ ESPN3 ] [ SUDAFRICA ]

  Group Stage: 2010-06-11

  1. South Africa vs. Mexico 1 - 1 (7:30 AM ET @ Soccer City Stadium)
  2. Uruguay vs. France 0 - 0 (2:30 PM ET @ Cape Town Stadium)

  Group Stage: 2010-06-12

  1. South Korea vs. Greece 2 - 0 (7:30 AM ET @ Nelson Mandela Bay Stadium)
  2. Argentina vs. Nigeria 1 - 0 (10:00 AM ET @ Ellis Park)
  3. England vs. United States 1 - 1 (2:30 PM ET @ Royal Bafokeng Stadium)

  Group Stage: 2010-06-13

  1. Algeria vs. Slovenia 0 - 1 (7:30 AM ET @ Peter Mokaba Stadium)
  2. Serbia vs. Ghana 0 - 1 (10:00 AM ET @ Loftus Versfeld Stadium)
  3. Germany vs. Australia 4 - 0 (2:30 PM ET @ Durban Stadium)

  Group Stage: 2010-06-14

  1. Netherlands vs. Denmark 2 - 0 (7:30 AM ET @ Soccer City Stadium)
  2. Japan vs. Cameroon 1 - 0 (10:00 AM ET @ Free State Stadium)
  3. Italy vs. Paraguay 1 - 1 (2:30 PM ET @ Cape Town Stadium)

  Group Stage: 2010-06-15

  1. New Zealand vs. Slovakia 2 - 0 (7:30 AM ET @ Royal Bafokeng Stadium)
  2. Ivory Coast vs. Portugal 0 - 0 (10:00 AM ET @ Nelson Mandela Bay Stadium)
  3. Brazil vs. North Korea 2 - 1 (2:30 PM ET @ Ellis Park)

  Group Stage: 2010-06-16

  1. Honduras vs. Chile 0 - 1 (7:30 AM ET @ Mbombela Stadium)
  2. Spain vs. Switzerland 0 - 1 (10:00 AM ET @ Durban Stadium)
  3. South Africa vs. Uruguay 0 - 3 (2:30 PM ET @ Loftus Versfeld Stadium)

  Group Stage: 2010-06-17

  1. Argentina vs. South Korea 4 - 1 (7:30 AM ET @ Soccer City Stadium)
  2. Greece vs. Nigeria 2 - 1 (10:00 AM ET @ Free State Stadium)
  3. France vs. Mexico 0 - 2 (2:30 PM ET @ Peter Mokaba Stadium)

  Group Stage: 2010-06-18

  1. Germany vs. Serbia 0 - 1 (7:30 AM ET @ Nelson Mandela Bay Stadium)
  2. Slovenia vs. United States 2 - 2 (10:00 AM ET @ Ellis Park)
  3. England vs. Algeria 0 - 0 (2:30 PM ET @ Cape Town Stadium)

  Group Stage: 2010-06-19

  1. Netherlands vs. Japan 1 - 0 (7:30 AM ET @ Durban Stadium)
  2. Ghana vs. Australia 1 - 1 (10:00 AM ET @ Royal Bafokeng Stadium)
  3. Cameroon vs. Denmark 1 - 2 (2:30 PM ET @ Loftus Versfeld Stadium)

  Group Stage: 2010-06-20

  1. Slovakia vs. Paraguay 0 - 2 (7:30 AM ET @ Free State Stadium)
  2. Italy vs. New Zealand 1 - 1 (10:00 AM ET @ Mbombela Stadium)
  3. Brazil vs. Ivory Coast 3 - 1 (2:30 PM ET @ Soccer City Stadium)

  Group Stage: 2010-06-21

  1. Portugal vs. North Korea 7 - 0 (7:30 AM ET @ Cape Town Stadium)
  2. Chile vs. Switzerland 1 - 0 (10:00 AM ET @ Nelson Mandela Bay Stadium)
  3. Spain vs. Honduras 2 - 0 (2:30 PM ET @ Ellis Park)

  Group Stage: 2010-06-22

  1. Mexico vs. Uruguay 0 - 1 (10:00 AM ET @ Royal Bafokeng Stadium)
  2. France vs. South Africa 1 - 2 (10:00 AM ET @ Free State Stadium)
  3. Nigeria vs. South Korea 2 - 2 (2:30 PM ET @ Durban Stadium)
  4. Greece vs. Argentina 0 - 2 (2:30 PM ET @ Peter Mokaba Stadium)

  Group Stage: 2010-06-23

  1. Slovenia vs. England 0 - 1 (10:00 AM ET @ Nelson Mandela Bay Stadium)
  2. United States vs. Algeria 1 - 0 (10:00 AM ET @ Loftus Versfeld Stadium)
  3. Ghana vs. Germany 0 - 1 (2:30 PM ET @ Soccer City Stadium)
  4. Australia vs. Serbia 2 - 1 (2:30 PM ET @ Mbombela Stadium)

  Group Stage: 2010-06-24

  1. Slovakia vs. Italy 3 - 2 (10:00 AM ET @ Ellis Park)
  2. Paraguay vs. New Zealand 0 - 0 (10:00 AM ET @ Peter Mokaba Stadium)
  3. Denmark vs. Japan 1 - 3 (2:30 PM ET @ Royal Bafokeng Stadium)
  4. Cameroon vs. Netherlands 1 - 2 (2:30 PM ET @ Cape Town Stadium)

  Group Stage: 2010-06-25

  1. North Korea vs. Ivory Coast 0 - 3 (10:00 AM ET @ Mbombela Stadium)
  2. Portugal vs. Brazil 0 - 0 (10:00 AM ET @ Durban Stadium)
  3. Switzerland vs. Honduras 0 - 0 (2:30 PM ET @ Free State Stadium)
  4. Chile vs. Spain 1 - 2 (2:30 PM ET @ Loftus Versfeld Stadium)

  Second Round: 2010-06-26

  1. Uruguay vs. South Korea 2 - 1 (10:00 AM ET @ Nelson Mandela Bay Stadium)
  2. United States vs. Ghana 1 - 2 (2:30 PM ET @ Royal Bafokeng Stadium)

  Second Round: 2010-06-27

  1. Germany vs. England 4 - 1 (10:00 AM ET @ Free State Stadium)
  2. Argentina vs. Mexico 3 - 1 (2:30 PM ET @ Soccer City Stadium)

  Second Round: 2010-06-28

  1. Netherlands vs. Slovakia 2 - 1 (10:00 AM ET @ Durban Stadium)
  2. Brazil vs. Chile 3 - 0 (2:30 PM ET @ Ellis Park)

  Second Round: 2010-06-29

  1. Paraguay vs. Japan 0 - 0 (5/4) (10:00 AM ET @ Loftus Versfeld Stadium)
  2. Spain vs. Portugal 1 - 0 (2:30 PM ET @ Cape Town Stadium)

  Quarter-finals: 2010-07-02

  1. Netherlands vs. Brazil 2 - 1 (10:00 AM ET @ Nelson Mandela Bay Stadium)
  2. Uruguay vs. Ghana 1 - 1 (4/) (2:30 PM ET @ Soccer City Stadium)

  Quarter-finals: 2010-07-03

  1. Argentina vs. Germany 0 - 4 (10:00 AM ET @ Cape Town Stadium)
  2. Paraguay vs. Spain 0 - 1 (2:30 PM ET @ Ellis Park)

  Simi-finals: 2010-07-06

  1. Uruguay vs. Netherlands 2 - 3 (2:30 PM ET @ Cape Town Stadium)

  Simi-finals: 2010-07-07

  1. Germany vs. Spain 0 - 1 (2:30 PM ET @ Durban Stadium)

  Third Place: 2010-07-10

  1. Uruguay vs. Germany 2 - 3 (2:30 PM ET @ Nelson Mandela Bay Stadium)

  Finals: 2010-07-11

  1. Netherlands vs. Spain 0 - 1 (2:30 PM ET @ Soccer City Stadium)
 
This content requires the Adobe Flash Player & FireFox or Chome. Get Flash,   FireFox  or  Chome