Anh Chị Em Ơi, chúng ta cùng xuống đường ...
   Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh: DẬY MÀ ĐI   
   Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh: XUỐNG ĐƯỜNG   
   Phải Lên Tiếng   
   Trần Bình Trọng   
   Hội Nghị Diên Hồng   
News >> Details
Hội Luận về Lập Trường và Đường Hướng của GHPGVNTN ngày 13 tháng 10 năm 2012 ở Chùa Điều Ngự.

Date:  Oct 15,2012 06:08 am

Cùng với các vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, các vị Dân cử, đại diện của các Chánh đảng, Cộng đồng, Hội đoàn, Nhân sỉ trong cộng đồng, và giới trẻ, hàng ngàn đồng hương đả dến tham dự buổi hội luận về lập trường và đường hướng của GHPGVNTN tỗ chúc tại Chùa Điều Ngự. Buổi hội luận diển ra rất thành công; tất cã trong hội trường đều bày tỏ thái độ ũng hộ lập trường và quyết nghị của Giáo hội không có một phiếu phản đối nào cả. 

Bấm vào link dưới để xem thêm hình ảnh
https://www.tncvonline.com/TNCVGallery/index.php/20121013_HoiLuan_GHPGVNTN
 
This content requires the Adobe Flash Player & FireFox or Chome. Get Flash,   FireFox  or  Chome