Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 2.8.2013

August 2nd, 2013 | Thanh Niên CỜ VÀNG

 

Đài Phật giáo Việt Nam

2013-08-02 | | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Tin Trong Tuần về cuộc Tuyệt thực 3 ngày của HT. Thích Huyền Việt vừa kết thúc, Lễ Húy nhật Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Bình Định, và cuộc Hội thảo của Gia Đình Phật tử Việt Nam về hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Tổ đình Thập Tháp & Nghe mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” qua lời phát biểu của Đức cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác về chuyện hi hữu, là cách nhau 24 tiếng đồng hồ, Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu ra Quyết Nghi hậu thuẫn cuộc đấu tranh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.