DLB: Bài ca cá chết [Version 2]

June 8th, 2016 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Tác giả: Một Người Việt Nam

Cá sống vì nước
mà nước nhiễm độc rồi
Cá đành chết trôi
phơi xác khắp mọi nơi

Cá sống vì nước
mà nước vẩn đục rồi
Cá đành chết tươi
không thốt lên thành lời

Ai giết cá tôi
đã đầu độc biển của tôi?
Sao bắt chúng tôi
đánh đập đồng bào của tôi?

Chúng tôi cần trả lời
dù cá nay đã chết rồi
Dân tôi cần trả lời
dù dân tôi biết hết rồi

Ơi đất nước tôi!
Ơi nước Việt của tôi!

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.