DLB: Bé Nấm: “Con rất là nhớ Mẹ”

November 30th, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Dân Làm Báo TV: Tin Mừng Cho Người Nghèo: Bé Nấm Nguyễn Bảo Nguyên, con gái của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ phải chờ thêm 10 năm nữa mới được gặp mẹ.

#FreeMeNam
#FreeNguyenNgocNhuQuynh
#WomenOfCourage
#FormosaGetOut

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.