DLB: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

March 29th, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Dân Làm Báo TV:
Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh và trao tặng giải thưởng Phụ nữ Can đảm của Thế Giới năm 2017

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.