DLB: Buôn Mê Thuột đồng hành cùng bà con Miền Trung đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam

March 5th, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Dân Làm Báo TV:
Tại Buôn Mê Thuột, khoảng 10 người dân đã tập trung trước cổng nhà thờ chính toà Buôn Mê Thuột để tuần hành ôn hoà bảo vệ môi trường biển đang bị ô nhiễm bởi nhà máy Formosa. Mọi người gương cao biểu ngữ: “Muối từ biểu mà ra”, “No Formosa”, Huỷ hoại môi trường là tội ác” “Formosa get out”, “khởi tố formosa” “Formosa cút khỏi Việt Nam”. Và kêu gọi “Xin mọi người đừng im lặng, hãy lên tiếng vì con em chúng ta, Formosa hãy cút khỏi Việt Nam.”

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.