DLB: Hà Nội: Formosa cút khỏi Việt Nam!

March 27th, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Dân Làm Báo TV:
Ngày 25/3/2017 một nhóm người hoạt động nhân quyền tại Hà Nội đã xuống đường biểu tình yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam!

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.