DLB: Lực lượng dân phòng lạm quyền, đánh đập dân

May 8th, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Dân Làm Báo TV:
Video ghi lại hình ảnh lực lượng dân phòng lạm quyền, đánh đập người đã bị bắt giữ

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.