DLB: Sài Gòn: Dân xuống đường biểu tình yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam

March 12th, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

Dân Làm Báo TV:
Sài Gòn xuống đường biểu tình yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.