Lễ Tưỡng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang & Lễ Cầu Nguyện Cho Quốc Thái Dân An

June 23rd, 2014 | Ngọc Phương Nam

Đông đảo Đồng Hương , Phật Tử, Nhân Sỉ, Dân Cử , Truyền Thông và các Hội Đoàn, Đoàn thể cũng như  Hai Ban Đại Diện Cộng Đồng tham dự:

  • Lễ Tưỡng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang.
  • Lễ Cầu Nguyện Cho Quốc Thái Dân An.
  • Ra mắt Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hải Ngoại.
  • Ra Mắt Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo.

Tại Chùa Điều Ngự, Westminster California, trụ sở cũa Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hải Ngoại.

TNCV_140622_016

 

Bài “Lễ Tưỡng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang & Lễ Cầu Nguyện Cho Quốc Thái Dân An” có 1 lời phê bình:


  1. Nguyen Son Ha nói: June 24, 2014 at 5:58 PM

    The la VC an mung vi GHPGVNTN bi tach ra lam 2


Phê Bình

You must be logged in to post a comment.