PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất E-mail : pttpgqt@gmail.com THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 12.8.2013 Tâm thư của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi chư Tăng về sự tuyên truyền phi […]
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất E-mail : pttpgqt@gmail.com THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 10.8.2013 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phân ưu Hòa thượng tân viên tịch Thích Minh Tâm […]
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất E-mail : pttpgqt@gmail.com THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 9.8.2013 Khẩn cấp Dân chủ hóa Việt Nam là giải pháp cứu nguy dân tộc cho sự phát triển phồn vinh và […]
  2013-08-02 | | Đài Phật giáo Việt Nam Bản Tin Trong Tuần về cuộc Tuyệt thực 3 ngày của HT. Thích Huyền Việt vừa kết thúc, Lễ Húy nhật Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Bình Định, và cuộc Hội thảo của Gia Đình Phật tử Việt Nam về hiện tình Giáo […]
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất E-mail : pttpgqt@gmail.com THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 31.7.2013 Một số Chùa và Gia Đình Phật tử Việt Nam từ trong và ngoài nước hưởng ứng và hậu thuẫn cuộc […]
2013-07-26 | | Đài Phật giáo Việt Nam Lời Tuyên bố Tuyệt thực 3 ngày, từ 25 đến 27 tháng 7, của HT Thích Huyền Việt để hậu thuẫn Điếu Cày, ủng hộ bức thư kêu gọi Dân chủ hóa Việt Nam của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng Thống Obama, nhân dịp […]
  PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất E-mail : pttpgqt@gmail.com THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 26.7.2013 Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng […]
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất E-mail : pttpgqt@gmail.com THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 24.7.2013 Hòa thượng Thích Huyền Việt tuyệt thực từ ngày 25 đến 27.7, thời gian ông Trương Tấn Sang tới Hoa Thịnh […]
Freedom of Expression Online threatened by new Internet Decree in Vietnam 2013-07-23 | | Vietnam Committee on Human Rights PARIS, 23 July 2013 (VIETNAM COMMITTEE) – The Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) is gravely concerned by the adoption of the “Decree on Management, Provision, Use of Internet Services and Information Content Online” (Decree 72/2013-ND-CP) which imposes […]
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 23.7.2013 Hà Nội vừa ban hành Nghị định 72 về Internet nhằm kiểm soát và bóp nghẹt tự do ngôn luận trực tuyến  2013-07-23 | Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam | Quê Mẹ  PARIS, 23.7.2013 (UBBVQLNVN) – Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) vô […]
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất E-mail : pttpgqt@gmail.com THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 22.7.2013 Tại Tổ đình Thập Tháp ở Bình Định : Lễ Húy nhật Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang & […]
Ỷ Lan, thông tín viên RFA 2013-07-19 ylan07192013B.mp3  Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, ảnh chụp trước đây. File photo Ngày 24 tháng 7 này ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ công du Hoa Kỳ và điều này đã gây chú ý cho nhiều người Việt trong và ngoài nước trong đó có […]
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 19.7.2013 Thông cáo chung của 3 Tổ chức Nhân quyền Quốc tế về sức khỏe nguy kịch của Blogger Dân chủ Điều Cày sau 25 ngày tuyệt thực trong tù  2013-07-19 | Đài Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân quyền & Ủy ban Bảo vệ Quyền […]
VIETNAM: Pro-democracy blogger Dieu Cay is on hunger strike 2013-07-19 | | Observatory for the Protection of Human Rights Defenders & VCHR PARIS-GENEVA, 19 July 2013 (OBSERVATORY & VCHR) – The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture […]
INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU Official information service of Vien Hoa Dao Unified Buddhist Church of Vietnam E-mail : ubcv.ibib@queme.net For the upcoming visit of Vietnamese President Truong Tan Sang to Washington D.C. Buddhist leader Thich Quang Do calls on President Obama to press Vietnamese leader on democracy for Vietnam 2013-07-19 | | IBIB PARIS, 18.7.2013 (IBIB) […]
2013-07-19 | | Đài Phật giáo Việt Nam Nghe bức thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nhân cuộc gặp gỡ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 25.7 sắp tới & Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, một nhân chứng sống của cuộc đấu tranh […]
Kính gửi Ngài Barack H. Obama Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Tòa Bạch Ốc Washingtin D.C. 20500 Saigon, ngày 14.7.2013 Thưa Tổng Thống, Tôi được tin Tổng Thống mời Chủ tịch Nước CHXHCNVN sang thăm Hoa Kỳ vào ngày 25.7.2013. Vì vậy tôi viết thư hôm nay xin Tổng Thống nhân cơ hội […]
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 11.7.2013 Chính sách mới của Liên Âu bảo vệ Tự do Tôn giáo trên thế giới 2013-07-11 | | Quê Mẹ  PARIS, ngày 11.7.2013 (QUÊ MẸ) – Trong cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại đại diện 27 quốc gia thuộc Liên Âu họp tại Luxembourg cuối tháng 6 vừa […]
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất E-mail : pttpgqt@gmail.com THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 8.7.2013 Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN nhận định về sự đánh mất chủ quyền […]
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 4.7.2013 Thông cáo chung của Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền & Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam : Bất chấp mọi cam kết, Liên Âu phản bội việc định giá nhân quyền tại Việt Nam trong quan hệ mậu dịch  2013-07-04 | FIDH & UBBVQLNVN (VCHR) | […]
Joint press release Trade relations: Reluctant to assess human rights in Vietnam, the EU fails to respect its commitments 2013-07-03 | FIDH & VCHR | Vietnam Committee on Human Rights BRUSSELS, 3 July 2013 (FIDH & VIETNAM COMMITTEE) – FIDH and VCHR wrote an open letter to the European Union on 30 April 2013 highlighting how prejudicial […]