Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 16 – QUYỀN ĐƯỢC KẾT HÔN VÀ CÓ GIA ĐÌNH – Đến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đình mà không bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có […]
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 15 – QUYỀN CÓ QUỐC TỊCH Ai cũng có quyền có quốc tịch. Không ai có thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán. Link chia sẻ youtube: https://www.youtube.com/watch?v=r7o0pUIL4rc
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 14 – QUYỀN TỴ NẠN Khi bị đàn áp, ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và được hưởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác. Quyền này không được viện dẫn trong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn […]
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 13 – QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI Mọi người có quyền tự do di chuyển và cư trú, trong phạm vi biên giới của quốc gia. Mọi người đều có quyền rời khỏi lãnh thổ bất kỳ nước nào, kể cả nước của mình, […]
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 12 – QUYỀN RIÊNG TƯ Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà ở, thư tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cũng có quyền được luật pháp bảo vệ […]
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 10 – QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ CÔNG BẰNG Ai cũng có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, được một toà án độc lập và vô tư xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi […]
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 9 – QUYỀN KHÔNG BỊ GIAM GIỮ BẤT CÔNG Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một cách độc đoán. Link chia sẻ youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wYMYW5sCNv4
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 8 – QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BẠN ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản được hiến pháp và luật pháp […]
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 7: TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và phải được bảo vệ một cách bình đẳng, không kỳ thị phân biệt. Tất cả đều được quyền bảo vệ ngang nhau, […]
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 6 – BẠN CÓ QUYỀN DÙ BẠN Ở BÂT CỨ NƠI ĐÂU Mọi người đều có quyền được thừa nhận tư cách là con người trước pháp luật ở khắp mọi nơi. Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8GDTi3QaP3o
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 5 – QUYỀN KHÔNG BỊ TRA TẤN & HÀNH HẠ Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm. Link chia sẻ youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6bZgeceZg5M
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 4 – QUYỀN KHÔNG BỊ BẮT LÀM NÔ LỆ. Không ai bị bắt làm nô lệ hay bị cưỡng bức làm việc như nô lệ, mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị ngăn cấm. Link chia sẻ youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lDqSag3vpjA
[QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 3 – QUYỀN ĐƯỢC SỐNG Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân. Link chia sẻ youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lBs8Dikwki4
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [Quyền Con Người] Điều 2 – Quyền Không Bị Phân Biệt Đối Xử Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được công bố trong Bản Tuyên Ngôn này và không có một sự phân biệt nào, như chủng tộc, màu da, phái tính, […]
Source: Con Đường Việt Nam – https://www.facebook.com/quyenconnguoi/ [QUYỀN CON NGƯỜI] ĐIỀU 1 – QUYỀN TỰ DO & BÌNH ĐẲNG Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền được hưởng Link chia sẻ youtube: https://youtu.be/-by3teQwBTE