VOA: Tình cảnh của gia đình blogger Mẹ Nấm

March 29th, 2017 | Thanh Niên CỜ VÀNG

VOA Tiếng Việt:
Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm bị bắt ngày 10 tháng 10 năm 2016 trong lúc đi thăm một người bạn ở trại giam Công an tỉnh Khánh Hòa ở xã Phước Đồng, Nha Trang. Mãi cho đến nay, sau hơn năm tháng, mọi tin tức về chị Quỳnh vẫn bặt vô âm tín đối với gia đình chị. Cũng xin nói thêm, chị Quỳnh là người trụ cột trong gia đình. Khi chị bị bắt, mọi sinh hoạt của người mẹ già và hai đứa con nhỏ của chị Quỳnh bị đảo lộn và khủng hoạt về mọi mặt.

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.