VVV: Đêm thắp nến ủng hộ cuộc biểu tình của đồng bào ở quốc nội

May 15th, 2016 | Thanh Niên CỜ VÀNG

vietvungvinh:
Đêm thắp nến ủng hộ cuộc biểu tình của đồng bào ở quốc nội đã diễn ra trước tiền đình Toà Thị Chính San Jose lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 14/5/2016 cùng ngày và giờ với những cuộc xuống đường tại VN.

Phê Bình

You must be logged in to post a comment.